Jadual 1: Saluran Bayaran Balik

Saluran

Keterangan

Kaunter  PTPTN (seluruh negara)

 • Bayaran tanpa tunai melalui Electronic Data  Capture (EDC) Terminal menggunakan:

 • Kad debit dan kad ATM yang mempunyai logo MEPS

 • Kad kredit (Visa, Mastercard dan American Express  sahaja)

Kaunter Ejen

 • Bank Islam
 • Bank Rakyat
 • Pos Malaysia
 • CIMB Bank
 • Bank Simpanan Nasional (BSN)

Potongan Gaji

 • Potongan gaji melalui Jabatan Akauntan Negara (JANM) atau majikan.

 • Permohonan potongan gaji boleh dibuat melalui kemudahan berikut:

 1. Online
 2. Borang Kebenaran Potongan Gaji Bayaran Balik*
  *Borang yang lengkap diisi hendaklah dihantar ke cawangan PTPTN berdekatan.
   Direct Debit
 • Kemudahan potongan secara berkala daripada Akaun Simpanan / Akaun Semasa peminjam.

 • Mohon Direct Debit secara online di sini

Akaun II Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

 • Peminjam perlu membuat permohonan pengeluaran pendidikan secara online melalui e-Pengeluaran di laman web KWSP.
Kiosk PayQuik

 

 

Caj ejen dan tempoh kemaskini maklumat bayaran pinjaman pendidikan yang dibuat melalui Kaunter PTPTN
dan Ejen - Ejen Pungutan adalah seperti jadual di bawah :

 

Bil Kaunter Bayaran Caj Ejen (RM) Tempoh Kemaskini KIni (Hari Bekerja)
1  Kaunter PTPTN (Tunai) Tiada 1 hari
2
 Electronic Data Capture (EDC) Terminal
0.53
3 hari
5
 Bank Islam
1.06
3 hari
4
 Bank Rakyat
0.53
3 hari
7
 Kaunter Pos Malaysia Berhad
2.12
7 hari
6
 CIMB Bank
2.12
3 hari
3
 Bank Simpanan Nasional (BSN)
0.53
3 hari
8
 Kiosk PayQuik
1.00
1 hari
 
Nota:
 • Caj adalah termasuk GST 6%.
 • Bayaran balik hendaklah dibuat selewat-lewatnya 27 haribulan setiap bulan untuk memastikan transaksi tersebut dikemaskini dalam penyata pada bulan semasa. Transaksi selepas tarikh tersebut akan dikemaskini dalam penyata pada bulan berikutnya. Walau bagaimanapun, transaksi yang dibuat sehingga akhir bulan melalui kaunter PTPTN/ Eksekutif Pemasaran PTPTN akan dikemaskini dalam penyata pada bulan semasa

Tarikh  Kemaskini :  26/04/2017