Penerima biaya adalah bertanggungjawab untuk membayar balik jumlah pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan kepadanya oleh PTPTN, termasuk kos-kos lain seperti kos upah, perlindungan takaful, cukai Setem Hasil dan lain-lain bayaran seperti yang dinyatakan dalam Surat Tawaran Pembiayaan.

Tempoh Mula Bayaran Balik Pembiayaan Pendidikan

  1. Bayaran balik pembiayaan pendidikan adalah bermula 6 bulan selepas tamat pengajian.

  2. Tempoh bayaran balik bagi penerima biaya yang menerima pertukaran Ujrah adalah berdasarkan baki pinjaman.

 

Kemaskini: 28/05/2014