Penerima biaya bertanggungjawab untuk membayar balik jumlah pembiayaan PTPTN yang dikeluarkan kepadanya termasuk kos-kos lain seperti kos upah, perlindungan takaful, cukai Setem Hasil dan lain-lain bayaran seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Tawaran Pembiayaan.

Tempoh Mula Bayaran Balik Pembiayaan

  1. Penerima biaya hendaklah membuat bayaran balik pembiayaan selepas 6 bulan tamat pengajian TANPA perlu menunggu Notis Bayaran Balik daripada PTPTN.

  2. Kos upah (Ujrah) secara bulanan akan dikenakan bermula pada bulan ke 7.

  3. Penerima biaya yang membuat bayaran balik lebih awal tidak akan dikenakan kos upah dalam tempoh 6 bulan tersebut.

  4. Tempoh bayaran balik bagi penerima biaya yang membuat pertukaran Ujrah adalah berdasarkan baki pinjaman.

 

Kemaskini: 11/12/2015