Penerima pembiayaan bertanggungjawab untuk membayar balik jumlah keseluruhan yang dikeluarkan oleh PTPTN, termasuk kos-kos lain seperti bayaran, perlindungan insurans, Duti Setem dan pembayaran pelbagai seperti yang dinyatakan dalam Surat Tawaran.

Tempoh pembayaran balik

 

  •      Bayaran balik bermula 6 bulan selepas tamat pengajian.
  •      Tempoh pembayaran balik bagi penerima yang menerima penukaran ujrah adalah berdasarkan baki pinjaman.