W3C (Disability Access)

Portal Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) menyediakan kemudahan untuk membantu pengguna portal yang memerlukan sedikit pengubahsuaian kepada kandungan portal ini supaya dapat dibaca dalam keadaan yang terbaik. Ini juga bertujuan untuk memenuhi matlamat W3C: Web Accessibility Initiative (WAI) yang mana untuk menjadikan portal boleh dicapai oleh Orang Kurang Upaya (OKU) dengan kemudahan yang bersesuaian.

Antara kemudahan yang disediakan di Portal PTPTN pada masa ini ialah:

  • Pengubahan Saiz Huruf/ Teks: Pengguna portal juga boleh mengubah saiz huruf/ teks untuk menjadi lebih besar atau lebih kecil mengikut kesesuaian dan memudahkan pembacaan. Ianya terletak di ruangan atas penjuru kanan muka hadapan portal PTPTN.

  • Pautan ke Pembaca Teks Luaran menggunakan Speakonia: Pengguna perlu mendapatkan perisian tersebut dengan memuat turun perisian Speakonia. Pasang perisian tersebut pada komputer anda dan buka perisian tersebut setelah selesai. Pengguna hanya perlu salin atau copy (Ctrl+C) pada ayat yang ingin dibaca dan seterusnya perisian Speakonia akan menyebut perkataan yang telah anda salin itu.

Untuk maklumat yang lebih terperinci , rujukan boleh dibuat kepada laporan How People With Disabilities Use The Web atau Web Content Accessibbility Guidelines 1.0 di laman web http://www.w3c.org/