Soalan 1:
Bagaimanakah cara untuk membuat penangguhan bayaran balik memandangkan saya sedang menyambung pengajian?

Jawapan:
Dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut:
i) Surat permohonan rasmi penangguhan atau borang permohonan penangguhan yang boleh didapati di Portal Rasmi PTPTN.
ii) Salinan surat tawaran pengajian.
iii)Salinan surat tawaran penaja baru (jika mendapat tajaan dari penaja lain selain PTPTN/ jika melanjutkan pengajian ke luar negara).
iv) Surat pengesahan tarikh tamat pengajian dari IPT (jika tiada dalam surat tawaran).
v) Sesalinan transkrip dan sijil bagi peringkat pengajian yang telah tamat (jika berkaitan).

Nota:

  • Hanya permohonan yang lengkap sahaja akan diproses.
  • Kos upah tetap dikenakan sepanjang tempoh penangguhan.

 Soalan 2:
Adakah saya boleh memulakan bayaran balik lebih awal daripada tempoh penangguhan yang telah diluluskan?

Jawapan:
Boleh.Soalan 3:
Saya telah diluluskan penangguhan bagi peringkat Diploma ketika masih dalam pengajian peringkat Ijazah. Bolehkah penangguhan peringkat Ijazah dibuat sekiranya saya melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana?

Jawapan:
Boleh. Permohonan penangguhan kali kedua/ ketiga dan seterusnya hanya dibenarkan setelah tamat tempoh penangguhan terdahulu. Walau bagaimanapun, semua kelulusan penangguhan adalah tertakluk kepada baki tempoh JBB sedia ada. Bagi baki tempoh kosong atau negatif, tuntutan secara sekaligus akan dibuat. Sekiranya peminjam membuat rayuan, maka penstrukturan semula JBB akan dilaksanakan.Kemaskini: 08/03/2016