Soalan 1 :
Siapakah yang layak untuk memohon penangguhan bagi bayaran balik pembiayaan pendidikan PTPTN
?

Jawapan :
Hanya penerima biaya pembiayaan ujrah (1%) sahaja layak untuk memohon penangguhan bayaran balik. Berikut merupakan kategori penerima biaya yang layak untuk dipertimbangkan iaitu:

 1. Penerima biaya yang telah menamatkan pengajian dan menyambung semula pengajian secara sepenuh masa (dalam dan luar negara);
 2. Penerima biaya yang mengikuti pengajian secara kursus berkembar iaitu kursus yang diikuti secara 2+1 atau 2+2 atau seumpamanya yang memerlukan penerima biaya menyambung pengajian ke luar Negara untuk menyelesaikan pengajian;
 3. Penerima biaya yang telah menamatkan pengajian tetapi masih belum bekerja (tiada pendapatan). Tempoh maksimum yang dibenarkan adalah 24 bulan (2 tahun) dari tarikh mula bayar balik pembiayaan pendidikan;
 4. Penerima biaya yang mempunyai jumlah pembiayaan bertindih, penangguhan boleh dipertimbangkan setelah membayar keseluruhan jumlah tajaan yang bertindih;
 5. Penerima biaya yang telah dikenakan tindakan penguatkuasaan (saman dan ke atas) tertakluk untuk membayar kos guaman yang telah dikenakan sebelum penangguhan dipertimbangkan.

 
Soalan 2 :
Bagaimanakah cara untuk membuat penangguhan bayaran balik memandangkan saya belum bekerja?

Jawapan :
Berikut merupakan dokumen yang diperlukan:

 1. Surat rasmi permohonan penangguhan/ borang penangguhan (klik disini); dan
 2. Surat yang menyatakan tidak bekerja disahkan oleh pegawai yang diberi kuasa sepertimana yang telah ditetapkan oleh PTPTN; atau
 3. Penyata KWSP terkini; atau
 4. Surat pengesahan daripada KWSP yang mengesahkan penerima biaya belum mencarum.

Nota:

 • Hanya permohonan yang lengkap sahaja akan diproses.
 • Kos upah tetap dikenakan sepanjang tempoh penangguhan 


Soalan 3 :
Adakah saya layak menerima tawaran pertukaran"Ujrah" selepas penangguhan bayaran balik diluluskan?

Jawapan :
Ya, anda layak.Soalan 4 :
Bagaimanakah cara untuk membuat penangguhan bayaran balik memandangkan saya sedang menyambung pengajian?

Jawapan :
Dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut:

 1. Surat permohonan rasmi penangguhan atau borang permohonan penangguhan yang boleh didapati di Portal Rasmi.
 2. Salinan surat tawaran pengajian
 3. Salinan surat tawaran penaja baru (jika mendapat tajaan dari penaja lain selain PTPTN/ jika melanjutkan pengajian ke Luar Negara)
 4. Surat pengesahan tarikh tamat pengajian dari IPT (jika tiada dalam surat tawaran)
 5. Sesalinan transkrip dan sijil bagi peringkat pengajian yang telah tamat (jika berkaitan)

Nota:

 • Hanya permohonan yang lengkap sahaja akan diproses.
 • Kos upah tetap dikenakan sepanjang tempoh penangguhan


Soalan 5 :
Adakah saya boleh membuat penangguhan sekali lagi setelah ditawarkan Ujrah?

Jawapan :
Boleh.Soalan 6 :
Apakah kesan kepada tempoh bayaran balik dan jumlah ansuran bulanan setelah diluluskan penangguhan bayaran balik?

Jawapan :
Tempoh bayaran balik tidak dianjak dan jumlah ansuran pada masa akan datang menjadi lebih tinggi daripada Jadual Bayaran Balik (JBB) yang terdahulu.Soalan 7 :
Berapa lamakah tempoh penangguhan yang dibenarkan oleh PTPTN bagi bayaran balik pembiayaan pendidikan?

Jawapan :
Kategori kelayakan penerima biaya dan tempoh penangguhan yang dibenarkan oleh PTPTN adalah seperti berikut:

Bil

Kategori Kelayakan

Tempoh Penangguhan

1.

Penerima biaya yang telah menamatkan pengajian terdahulu dan menyambung semula pengajian secara sepenuh masa di peringkat lebih tinggi

Sepanjang tempoh pengajian baru.

2.

Penerima biaya yang menambah tempoh pengajian (Extend Semester)

Sepanjang tempoh perlanjutan yang dibenarkan oleh IPT.

3.

Penerima biaya yang menerima penajaan lain, penangguhan hanya boleh dipertimbangkan setelah membayar keseluruhan jumlah tajaan yang bertindih

Sepanjang tempoh pengajian.

4 Tidak bekerja Maksima 24 bulan dari tarikh mula bayar balik pembiayaan

 

Walau bagaimanapun, dalam tempoh penangguhan kos upah tetap dikenakan. Oleh itu, penangguhan bayaran adalah tidak digalakkan.Soalan 8 :
Adakah saya boleh memulakan bayaran balik lebih awal daripada tempoh penangguhan yang telah diluluskan?

Jawapan :
Boleh.Soalan 9 :
Bagaimanakah pengiraan kos upah yang dikenakan sepanjang tempoh penangguhan?

Jawapan :
Pengiraan kos upah yang dikenakan adalah berdasarkan Jadual Bayaran Balik (JBB) asal.Soalan 10 :
Saya telah diluluskan penangguhan bagi peringkat Diploma ketika masih dalam pengajian peringkat Ijazah. Bolehkah penangguhan peringkat Ijazah dibuat sekiranya saya melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana?

Jawapan :
Boleh. Permohonan penangguhan kali kedua/ ketiga dan seterusnya hanya dibenarkan setelah tamat tempoh penangguhan terdahulu. 

Walau bagaimanapun, semua kelulusan penangguhan adalah tertakluk kepada baki tempoh JBB sedia ada. Bagi baki tempoh kosong atau negatif, tuntutan secara sekaligus akan dibuat. Sekiranya penerima biaya membuat rayuan, maka penstrukturan semula JBB akan dilaksanakan.

 

 

Kemaskini: 27/01/2014