Soalan 1:
Apakah kaedah untuk membayar balik pembiayaan pendidikan PTPTN?

Jawapan:
Kaedah-kaedah bayaran balik pembiayaan adalah seperti berikut:

 


SALURAN


AGENSI/ EJEN

  Kaunter

 • Ibu Pejabat PTPTN

 • Pejabat PTPTN Negeri di seluruh negara

 • One Stop Center PTPTN, KL Sentral dan Putrajaya

 • Urban Transformation Centre (UTC) Kuala Lumpur dan Perak

 • Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

 • Bank Islam

 • CIMB Bank

 • Bank Simpanan Nasional

 • Bank Rakyat

 • Pos Malaysia 

  Potongan Gaji

Mulai 1 November 2015, potongan gaji untuk bayaran balik pembiayaan pendidikan PTPTN diuruskan oleh PTPTN dan tidak melalui LHDNM.

Majikan perlu melengkapkan Borang Pendaftaran Majikan (Potongan Gaji PTPTN) dan kemukakan kepada PTPTN.

Penerima biaya perlu melengkapkan Borang Kebenaran Potongan Gaji Bagi Bayaran Balik Pembiayaan Pendidikan PTPTN dan kemukakan kepada PTPTN.

  Perbankan Internet

Portal Rasmi PTPTN (e-FES)

 • Bank Islam

 • CIMB Bank

 • Public Bank

 • Maybank

 • Hong Leong Bank

 • RHB Bank

Akaun II Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

 • KWSP*

 Electronic Data Capture      (EDC) Terminal
 • Kad ATM atau Kad Debit bank-bank tempatan yang mempunyai logo MEPS


Nota:
*   Syarat-syarat adalah seperti berikut:

Pengeluaran oleh Ahli Sendiri:

 - Bagi peringkat pengajian Ijazah dan Diploma : perjanjian pembiayaan pendidikan yang ditandatangani pada 2 Januari 2001 dan ke atas.

Pengeluaran oleh ibu/ bapa penerima biaya:

Bagi peringkat pengajian Ijazah : perjanjian pembiayaan pendidikan yang ditandatangani pada April 2000 dan ke atas.

Bagi peringkat pengajian Diploma : perjanjian pembiayaan pendidikan yang ditandatangani pada 17 Januari 2006 dan ke atas.

 

MAKLUMAN (Bagi Pembayaran di Kaunter Bank & Pejabat Pos)

 1. No. Akaun Penerima            : No. Kad Pengenalan Penerima biaya
 2. Nama Penerima                   : PTPTN-PEMBIAYAAN (No. Akaun PTPTN tidak diperlukan)
 3. No. Bil/ Kontrak/ Rujukan    : No. Rujukan Surat Tawaran/ No. Telefon Penerima biaya


SEMAKAN PENYATA KIRA-KIRA (e-FES)

 1. Kata Laluan                : No. Kad Pengenalan Penerima biaya
 2. No. Pin/ Password     : No. Pembiayaan Penerima biaya (Sila rujuk no. pembiayaan pada Penyata Kira-Kira)
 • Setiap pembayaran yang dilakukan melalui kaunter bank atau secara dalam talian (online) akan dikenakan caj perkhidmatan oleh pihak bank.
 • Sila simpan slip pembayaran atau cetak resit bayaran untuk simpanan anda.
 • Resit rasmi PTPTN hanya akan dikeluarkan sekiranya pembayaran dibuat terus kepada PTPTN.
 • Pembayaran melalui cek peribadi adalah dibenarkan.

Nota:
* Bayaran melalui bank deraf/ kiriman wang hendaklah berpalang dan dibayar atas nama 'PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL. Sila poskan ke alamat berikut:

 

Ketua Eksekutif
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
Lot G2, Tingkat Bawah, Wisma Chase Perdana
Off Jalan Semantan, Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur
(u.p: Unit Terimaan)

 


 

Soalan 2 :
Saya telah membuat permohonan pertukaran daripada pinjaman konvensional kepada pembiayaan "Ujrah". Perlukah saya meneruskan bayaran balik sepanjang tempoh proses penawaran pertukaran "Ujrah" ini?

Jawapan :
Ya. Penerima biaya dikehendaki untuk terus membuat bayaran balik. Bayaran balik pinjaman konvensional akan diselaraskan ke pembiayaan "Ujrah" setelah ditawarkan.


 
Soalan 3 :
Apakah "Ujrah"?

Jawapan :
"Ujrah" adalah kos upah yang dikenakan ke atas pembiayaan pendidikan seperti dinyatakan di dalam perjanjian yang ditandatangani. Kos upah akan dikira selepas 6 bulan tamat pengajian atau tamat pembiayaan pendidikan atau yang mana lebih awal. Kadar kos upah 1% setahun atas kadar rata (flat rate) dikenakan bagi tempoh bayaran balik.Soalan 4 :
Bagaimanakah caranya untuk menyemak baki pembiayaan pendidikan?

Jawapan :
Baki pembiayaan pendidikan boleh disemak melalui e-FES.Soalan 5 :
Bagaimanakah cara bayaran menerusi secara dalam atas talian (online) boleh dilakukan?

Jawapan :
Sila rujuk Portal Rasmi bank berkenaan.Soalan 6 :
Bagaimanakah cara untuk membuat bayaran balik pembiayaan pendidikan PTPTN melalui potongan gaji?

Jawapan :
Urusan bayaran balik pembiayaan pendidikan PTPTN melalui potongan gaji hendaklah diuruskan terus dengan PTPTN.

Tindakan Majikan :

1) Majikan menyerahkan Borang Pendaftaran Majikan (Potongan Gaji PTPTN) yang lengkap kepada Pejabat PTPTN yang berhampiran.

2) PTPTN akan mengemas kini rekod potongan gaji ke dalam sistem.

3) PTPTN akan mengemukakan rekod potongan gaji baharu kepada majikan pada setiap bulan (sekiranya ada).

4) Majikan melaksanakan potongan gaji bulanan.

5) Majikan mengemukakan data dan bayaran potongan gaji kepada PTPTN sebelum 15 hari bulan pada bulan berikutnya.

6) PTPTN akan mengemas kini maklumat pembayaran di dalam Penyata Pembiayaan penerima biaya.

Tindakan Penerima Biaya:

1) Penerima biaya menyerahkan Borang Kebenaran Potongan Gaji Bagi Bayaran Balik Pembiayaan Pendidikan PTPTN yang lengkap kepada Pejabat PTPTN yang berhampiran.

2) PTPTN akan mengemas kini rekod potongan gaji ke dalam sistem.

3) PTPTN akan mengemukakan rekod potongan gaji baharu kepada majikan (sekiranya ada).

4) Majikan melaksanakan potongan gaji bulanan.

5) PTPTN akan mengemas kini maklumat pembayaran di dalam Penyata Pembiayaan penerima biaya.

6) Penerima biaya menyemak Penyata Pembiayaan PTPTN di dalam portal rasmi www.ptptn.gov.mySoalan 7 :
Bolehkah saya membayar balik lebih daripada jumlah ansuran asal?

Jawapan :
Boleh.Soalan 8 :
Bolehkah saya membayar balik kurang daripada jumlah ansuran asal?

Jawapan :
Boleh. Tetapi bayaran balik kurang daripada jumlah ansuran adalah tidak digalakkanSoalan 9 :
Perlukah saya menunggu surat arahan bayaran balik daripada pihak PTPTN sebelum memulakan bayaran balik?

Jawapan :
Penerima biaya tidak perlu menunggu surat arahan bayaran balik daripada PTPTN.Soalan 10 :
Bolehkah saya membuat bayaran balik ansuran bulanan lebih awal iaitu sebelum 6 bulan dari tarikh mula bayar?

Jawapan :
Boleh. Bayaran balik yang dibuat sebelum dari tarikh mula bayar tidak akan dikenakan kos upah. Manakala bayaran ansuran yang dibuat mengikut jadual bayaran balik adalah tertakluk kepada kos upah.Soalan 11 :
Bagaimanakah kaedah pemulangan lebihan bayaran balik pembiayaan bagi kes kematian penerima biaya?

Jawapan :
Bagi kes kematian penerima biaya, kaedah pemulangan lebihan bayaran balik pembiayaan adalah seperti berikut:

a.) Bagi jumlah lebihan bayaran balik yang kurang daripada RM3,000 -  
Waris hendaklah mengisi dan menandatangani Bon Tanggung Rugi Lebihan Bayaran Balik Pembiayaan PTPTN serta dokumen yang berkaitan yang mengikat dari segi undang-undang; dan


b.) Bagi lebihan bayaran balik berjumlah RM3,000 dan ke atas -
Waris hendaklah mengemukakan dokumen asal atau salinan dokumen berikut:

 • Geran Surat Kuasa Mentadbir/Geran Probet (Petisyen di bawah Akta Probet dan Pentadbiran 1959) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Malaya; atau
   
 • Surat Kuasa Mentadbir yang dikeluarkan oleh Pejabat Tanah Dan Daerah; atau
   
 • Surat Kuasa Pentadbiran yang dikeluarkan oleh Amanah Raya Berhad, Seksyen 17 Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 (Akuan/Arahan).

 

 

 


 

Kemaskini: 16/11/2015