Conventional

PENGIRAAN JADUAL BAYARAN BALIK PINJAMAN PELAJAR (PTPTN)
Masukkan jumlah pinjaman di sini : RM
Masukkan jumlah pinjaman tanpa kos (Hanya untuk pelajar Ijazah jurusan Sains sahaja - RM500 setahun). : RM
Masukkan tempoh bayaran balik di sini : bulan
Kadar Kos Pentadbiran : %
Bulan Mula Pembayaran :
Kadar Progresif
Kaedah ansuran bayaran balik mengikut ketetapan yang telah dirancang. Sebagai contoh, ansuran bayaran balik akan dikenakan 5 kali kenaikan serta 30 % kenaikan ansuran dalam tempoh bayaran balik pinjaman. Bermakna jika tempoh bayaran balik adalah 10 tahun, maka bagi 5 tahun pertama, amaun ansuran bulanannya akan berubah dengan kenaikan 30% setiap tahun tetapi tahun ke 6 dan seterusnya ansuran bulan akan tetap sepanjang baki tempoh bayaran balik.
 
Kadar Purata
kaedah ansuran bayaran balik mengikut pengiraan purata berdasarkan amaun pinjaman beserta kenaan kos pentadbiran dan tempoh bayaran balik. Amaun ansuran tersebut adalah tetap sepanjang tempoh bayaran balik