YB Dato' Shamsul Anuar bin Haji Nasarah
Pengerusi
Ahli Parlimen Lenggong
 YBhg. Tan Sri Idrus bin Harun
 Peguam Cara Negara
 Jabatan Peguam Negara
Encik Razali bin Othman
Ketua Penolong Setiausaha
Bahagian Pengurusan Pinjaman, Pasaran Kewangan dan Aktuari
Perbendaharaan Malaysia


Mewakili:
Kementerian Kewangan
YBhg. Tan Sri Dr.  Mohd Shukor bin Hj. Mahfar
Ketua Pegawai Eksekutif / Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
YB Dato' Haji Irmohizam bin Ibrahim
Ahli Parlimen Kuala Selangor
YBhg. Datuk Haji Mustafha bin Haji Abd. Razak
Pengarah Urusan Bank Rakyat
YBhg. Tan Sri Johan bin Jaaffar
Pengerusi Media Prima
YB Senator Hajah Mariany binti Mohammad Yit
Ahli Dewan Negara
Ahli Yang Dilantik Oleh YB Menteri

Encik Agos bin Cholan
Ketua Eksekutif
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional