FPX | MEPS
 

BAYARAN MELALUI FPX

 
     Bayaran menggunakan MEPS FPX boleh dilakukan sekiranya anda adalah pemegang akaun perbankan elektronik di bank yang berdaftar dengan MEPS FPX.
     Bank - bank yang menawarkan perkhidmatan MEPS FPX adalah seperti berikut :
       
 
 

     Langkah - langkah untuk melakukan transaksi melalui MEPS FPX PTPTN adalah seperti berikut :

     1. Mempunyai Akaun Semasa / Simpanan daripada bank - bank yang dinyatakan diatas dan berdaftar untuk perkhidmatan perbankan elektronik.
     2. Mempunyai akaun Pinjaman (Bayaran Balik Pinjaman) / Simpanan (Deposit SSPN-i) di PTPTN.
     3. Untuk Bayaran Balik Pinjaman, anda dikehendaki untuk mengetahui jenis akaun pinjaman anda sama ada akaun pinjaman Islamik (Ujrah) atau akaun pinjaman Konvensional.
     4. Klik Semakan Penyata Pinjaman untuk semak jenis akaun pinjaman dan buat bayaran balik.
     5. Klik Semakan Penyata e SSPN-i untuk semak baki simpanan dan penambahan deposit.
     6. Transaksi yang berjaya akan dikemaskini di penyata pinjaman / simpanan dalam masa 3 hari bekerja.
     7. Sebarang pertanyaan atau aduan boleh dikemukakan pada Pusat Khidmat Pelanggan atau Aduan (iCare).